Afgelopen voorjaar vond het Bodem Breed Symposium plaats in Concertgebouw De Vereeniging te Nijmegen. Marco Vergeer heeft samen met Margot de Cleen en Co Molenaar een interessant artikel geschreven over dit symposium dat in het teken stond van de Sustainable Development Goals. Vrijwel alle landen hebben zich aan deze doelen voor 2030 gecommitteerd. Om dat te realiseren is een goed functionerend natuurlijk (bodem- en water) systeem hard nodig. In deze constatering ligt de opdracht aan de bodemwerelden: zet uw kennis in om, met elkaar, een systemisch verhaal te vertellen. Nederland met al haar opgaven in het fysieke domein moet dit weten en daaraan werken!