Toelichting

Urban Strategy is een rekenmodel voor interactieve planning welke bestaat uit software en de service van TNO. TNO helpt u bij het invoeren van de benodigde gegevens, zoals actuele digitale kaarten, verkeersstromen en demografische gegevens. Vervolgens begeleiden TNO u bij het aanpassen van de variabelen, zodat u kunt zien welk effect een wijziging, zoals de aanleg of verbreding van een weg of de bouw van een kantoorgebouw, heeft op bijvoorbeeld de verkeersintensiteit, luchtkwaliteit, geluid vervuiling en externe veiligheid. TNO helpt u ook om de resultaten correct te interpreteren.

Doel

Instrument voor interactieve ruimtelijke planvorming

Eigenaar

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)

Opgaven

Bodemkwaliteitzorg | Gezonde slimme stad | Grondstoffen | Mobiliteit en transport | Water

Dimensie

2D/3D

Type tool

Software

Schaalniveau

Straat/wijk

Dynamiek

Dynamisch

Externe link naar de tool

https://www.tno.nl/en/focus-areas/traffic-transport/roadmaps/smart-and-safe-traffic-and-transport/societal-impact-for-accessibility-and-liveability/big-data-ecosystems-collaborating-on-data-controlled-cities/urban-strategy-brings-planning-effects-into-clear-focus/

Voorbeeldprojecten

Nederland verandert – Rotterdam Stadshavens

Nederland is één van de dichtstbevolkte delta’s in de wereld. Wonen, werken, infrastructuur en natuur strijden om een plek. Traditioneel heeft Nederland met een sterk ontwikkelde ruimtelijke planningstraditie altijd bijgedragen aan een efficiënte ordening van al deze vraagstukken om ruimte. De Nota Ruimte staat voor een omslag in de ruimtelijke ordening van Nederland: van toetsen naar ontwikkelen. Met een meer ontwikkelingsgerichte aanpak wordt actief bevorderd dat Nederland veiliger, concurerender en mooier wordt. Het project rond het herinrichten van de Stadshavens heeft gebruik gemaakt van de Urban Strategy Tool.