Toelichting

De stadsgenese is een manier om cultuurhistorie en het natuurlijke systeem als gids te gebruiken in andere opgaven. Naast stadsgeneses worden er in toenemende mate gebiedsgeneses gemaakt, die de relatie van een gebied met haar ondergrond visualiseren. Gebiedsgeneses zijn een mooie aanvulling op een landschapsbiografie.  Deze website geeft informatie over het opstellen van een stadsgenese. Een stadsgenese is een 3D verbeelding van de relatie van een stad (of gebied of wijk) met zijn natuurlijke systeem van bodem, water en groen/natuur.

Geneseproces

  1. Basisinformatieverzamelen: natuurlijke bodem, hoogtekaart, waterysteem, actuele topokaart, grenzen
  2. Contouren bepalen: bestuurlijke grenzen, belangrijke eenheden in bodem, cultureel erfgoed, transecten, diepteprofiel, natuurlijke processen
  3. Kaartenbibliotheek: relevante onderliggende kaarten, openbaar en landelijk beschikbaar en vanuit gemeenten/ provincie/waterschap. Ontbrekende informatie moet worden gegenereerd en geïnterpreteerd.
  4. Soms zijn bronbestanden niet op elkaar afgestemd of zijn er forse hiaten. Deze moeten vanuit kennis of nader onderzoek worden toegevoegd. Vervolgens moet dit worden gestructureerd en/of gebieden met water/groen/natuur worden ingetekend.
  5. Genesetekening uitwerken: uitbreiden en geschiktmaken voor analyse, visie en communicatie.
Stadsgenese Nijmegen (https://grondrr.nl//downloads/De%20Stadsgenese.pdf)
Doel

Cultuurhistorie en het natuurlijke systeem als gids gebruiken voor klimaatadaptatie en stedelijke ontwikkeling

Eigenaar

STOWA, GrondRR

Opgaven

Circulaire economie | Energievoorziening | Gezonde slimme stad | Grondstoffen | Klimaatverandering | Landbouw en voedsel | Landelijk gebied

Dimensie

2D

Type tool

Boek

Schaalniveau

Gemeente/regio

Statisch

Statisch

Externe link naar de tool

https://grondrr.nl//downloads/De%20Stadsgenese.pdf

Voorbeeldprojecten

Gebiedsgenese midden-Drenthe

De resultaten van het geneseproject voor Midden- Drenthe
vormt een input voor het kennisproject ‘Samen de diepte in’,
Drenthe is hierin één van de zes regioprojecten waarbij de
ervaringen worden gedeeld met andere gemeenten, zodat
ook zij mogelijk de aanpak voor hun eigen Omgevingsvisie toe
kunnen passen.

Gebiedsgenese midden-Holland

De genese biedt inzicht in de samenhang van de onderdelen
van het natuurlijk systeem: bodem/ondergrond, water en
groen/ natuur. De genese is daarmee een hulpmiddel om het
natuurlijk systeem uit te leggen en te begrijpen. Dit rapport betreft Midden-Holland