Serious game: ‘Strijd om een dalende bodem’ in het Groene hart

Toelichting

Voor het Groene Hart ontwikkelden onderzoekers van DRIFT samen met provincie Zuid-Holland een kaartspel waarmee je de uitdagingen van het Groene Hart spelenderwijs leert kennen. Dit spel is gericht op het Groene Hart, maar kan inspiratie bieden voor het ontwikkelen van een vergelijkbare ‘Serious Game’ maar dan gericht op uw gebied en de ondergrond. Het spel is vrij beschikbaar om te gebruiken.

Rollenuitleg 'Strijd om een dalende bodem' (https://zenodo.org/record/5167199#.YZYOzdDMI2w)
Doel

Het doel is problematiek en posities te begrijpen op een spelende manier. Dit spel heeft als doel om het met drie partijen eens te worden over de grondwaterstand in het Groene Hart

Eigenaar

DRIFT en Provincie Zuid-Holland

Opgaven

Gezonde slimme stad | Klimaatverandering | Mobiliteit en transport | Water | Landelijk gebied

Dimensie

1D

Type tool

Spel

Schaalniveau

Gemeente/regio

Dynamiek

Dynamisch

Externe link naar de tool

https://zenodo.org/record/5167199#.YZYQuNDMI2w

Voorbeeldprojecten

Er zijn talloze ‘serious games beschikbaar’, zowel fysiek als bordspel als als digitale game. Een voorbeeld van een fysiek spel is de Climate Adaptation Game, waarin spelers inzicht krijgen in de wateropgave met betrekking tot klimaatverandering en ruimtelijke adaptatie. Deze ‘serious game’ maakt de complexe relaties binnen het watersysteem inzichtelijk, en brengt partijen met elkaar in gesprek.