Ontwerpprogramma’s voor de civiele techniek

Toelichting

Er zijn vele software ontwikkeld voor het ontwerpen in de civiele techniek. Deze software kan onder andere gebruikt worden om (delen van) de ondergrond in beeld te brengen( in combinatie met de bovengrondse inrichting). Bijvoorbeeld kabels, leidingen en ondergrondse parkeergarages kunnen gevisualiseerd worden met deze programma’s. Er zijn bekende softwares zoals van Autodesk, echter er zijn meerdere aanbieders van vergelijkbare software welke ook overwogen kunnen worden.

Hieronder is een (niet-uitputtende) lijst te zien van civiele ontwerpprogramma’s.

Doel

Ontwerpen van civieltechnische onderwerpen (waaronder de ondergrond)

Eigenaar

Diverse

Opgaven

Bodemkwaliteitzorg | Circulaire economie | Energievoorziening | Gezonde slimme stad | Grondstoffen | Klimaatverandering | Landbouw en voedsel | Landelijk gebied | Mobiliteit en transport | Water

Dimensie

3D

Type tool

Software

Schaalniveau

Straat/wijk

Dynamiek

Dynamisch

Voorbeeldprojecten

Tygron Overstromingsmodule

In samenwerking met Waterschap Zuiderzeeland en het Hoogheemraadschap van Rijnland ontwikkelt Tygron een overstromingsmodule voor het Tygron Platform. Wat gebeurt er wanneer er op één of meerdere locaties een dijk doorbreekt? Hoeveel tijd is er om te evacueren? Kunnen we de impact van een overstroming beperken door, bijvoorbeeld, een boezemsysteem te compartimenteren? De integrale watermodule op het Tygron Platform geeft de mogelijkheid om in korte tijd meerdere scenario’s te initiëren en toetsen.