Toelichting

De Nederlandse Olie- en gasportaal (NLOG) geeft informatie over energie en delfstoffen in de diepe ondergrond van Nederland en het Nederlands continentaal plat. Deze informatie betreft onder meer de opsporing en winning van aardgas, olie en aardwarmte. Een online kaartviewer bied zicht op o.a. velden, seismiek en boringen (lopende, beëindigde, trajecten en in ontwikkeling).

Voorbeeld van data extractie. Boorput in Noordzee. (https://www.nlog.nl/datacenter/brh-overview)
Doel

Inzicht bieden in energie en delfstoffen in de diepe ondergrond van Nederland

Eigenaar

MInisterie van Economische Zaken, Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)

Opgaven

Energievoorziening | Grondstoffen

Dimensie

2D

Type tool

Kaartapplicatie en dataportaal

Schaalniveau

Gemeente/regio

Dynamiek

Statisch

Externe link naar de tool

https://www.nlog.nl/