Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) Data Portaal

Toelichting

Het NHI is een verzameling van software en data voor het ontwikkelen van grondwater en oppervlaktewatermodellen voor Nederland. Het omvat ook een kaartviewer, de NHI Data Portaal, waarin verschillende bodem en watergerelateerde kaarten te zien zijn.

NHI kaart met de Bodemfysische eenheden kaart (https://data.nhi.nu/)
Doel

Inzicht bieden in de (geo)hydrologie van Nederland

Eigenaar

Nederlands Hydrologisch Instrumentarium

Opgaven

Bodemkwaliteitszorg | Gezonde slimme stad | Klimaatverandering | Water | Grondstoffen

Dimensie

2D

Type tool

Kaartapplicatie en software

Schaalniveau

Gemeente/regio

Dynamiek

Dynamisch

Externe link naar de tool

https://www.nhi.nu/nl/