Toelichting

Grondwatertools is dienst van TNO Geologische Dienst Nederland die data beschikbaar stelt, en o.a. een viewer heeft met een aantal datalagen voor grondwater. Grondwatertools bevat veek nuttige informatie aangaande het grondwater. Het kan grofweg worden verdeeld in:

Bovenstaande afbeelding geeft een voorbeeld van de putlocatie bij Otterloo. Klik hier voor meer informatie.

Doel

Inzicht in de (geo)hydrologie van Nederland

Eigenaar

De Nederlandse organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO)

Opgaven

Bodemkwaliteit | Grondstoffen | Water

Dimensie

2D

Type tool

Kaartapplicatie

Schaalniveau

Gemeente/regio

Dynamiek

Statisch

Externe link naar de tool

https://www.grondwatertools.nl/