Geografische informatiesystemen (GIS)

Toelichting

Een geografisch informatiesysteem (GIS) is een informatiesysteem waarmee geografische data (e.g. kaartmateriaal) kan worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd. Er zijn verschillende GIS software, onderstaand kunt u een (niet uitputtende) lijst vinden met verschillende GIS software.

Betaalde programma’s:
– ArcGIS (ArcMap, ArcGIS online, ArcGIS Pro)
– VGIS
– Geodirect

Gratis programma’s:
– QGIS
– GRAS GIS
– gvSIG
– MapWindow
– SAGA GIS

Een kaart gemaakt met GIS Software. Gemiddeld laagste grondwaterstand, en hoe dat verschilt in 2050 (https://www.klimaateffectatlas.nl/nl/laagste-grondwaterstanden)
Doel

Met GIS software kan geo-informatie worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd.

Eigenaar

Diverse partijen bieden GIS software aan.

Opgaven

GIS software is bruikbaar in alle opgave met een ruimtelijk kenmerk

Dimensie

2D/3D

Type tool

Software

Schaalniveau

Straat/wijk/gemeente/regio

Dynamiek

Dynamisch

Externe link naar een van de tools

https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-online/overview

Voorbeeldprojecten

Regionale Adaptatie Strategie Rijk van Maas en Waal

Door klimaatverandering is het waarschijnlijk dat het ook in de regio Rijk van Maas en Waal vaker te nat, te droog en te heet zal gaan worden. Deze ArcGIS storymap gebruikt materiaal van de Klimaateffectatlas en draait op GIS software.