Toelichting

Het Bodemloket geeft een overzicht van bodemonderzoeken en bodemsaneringen in Nederland. Voor veel locaties op de kaart is na te gaan of het bodemonderzoek al heeft plaatsgevonden, of er extra maatregelen nodig zijn en of de locatie al gesaneerd is.

Het Bodemloket geeft geen toegang tot de onderzoeksrapporten met informatie over het soort vervuiling. Voor die informatie kunt u terecht bij de Omgevingsdienst of gemeente die de bodem in het gebied beheerd.

Een kaart van het bodemloket: overzicht van bevoegd gezag. (https://www.bodemloket.nl/kaart)
Doel

Het in kaart brengen historisch milieuhygiënisch onderzoek en saneringsactiviteiten in Nederland

Eigenaar

Rijkswatersaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Opgaven

Bodemkwaliteitszorg

Dimensie

2D

Type tool

Kaartapplicatie

Schaalniveau

Straat/Wijk

Dynamiek

Statisch

Externe link naar de tool

https://www.bodemloket.nl/