Bodemkundig Informatie Systeem Nederland

Toelichting

Het Bodemkundig Informatie Systeem (BIS) Nederland is een kaartviewer met enkele kaarten, zoals een bodemkaart en grondwatertrappenkaart. De gegevens kunnen geprint of via een link gedownload worden. Er is  naslagmateriaal te vinden met de uitleg van begrippen en informatie over bodemsoorten en samenstellingen.

Bodemkaart van Nederland (https://bodemdata.nl)
Doel

Het in kaart brengen van verschillende bodemdata

Eigenaar

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Opgaven

Bodemkwaliteitzorg | Grondstoffen | Landelijk | gebied Water

Dimensie

2D

Type tool

Kaartapplicatie

Schaalniveau

Straat/wijk/gemeente/regio

Dynamiek

Dynamisch

Externe link naar de tool

https://bodemdata.nl/

Inspirerende Voorbeelden

Voorbeeld van een storymap. Aandacht voor bodemdaling vanuit de ondergrond (https://geodesk.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=89ea17fbe6d241528c2ec4757d1e56e4)

Deze storymap laat zien hoe bodemkaarten, in dit geval gegevens uit de Basisregistratie Ondergrond (BRO), hebben bijgedragen tot begrip van bodemdaling en mogelijkheden voor toekomstige ruimtelijke plannen en inrichtingen van de provincie Flevoland.