Toelichting

De Bodematlas Twente is een (online en geprint) boek over de ondergrond en onstaanswijze van het landschap van Twente. Het kan als voorbeeld dienen van het visualiseren van de ondergrond in uw gemeente.

Een pagina uit de bodematlas Twente (https://www.ondertwente.nl/#/bodematlas/)
Doel

Het inzichtelijk maken van de bodem in Twente op een begrijpelijke manier.

Eigenaar

Onder Twente en provincie Overijssel

Opgaven

Grondstoffen | Klimaatverandering | Landbouw en voedsel | Landelijk gebied | Water

Dimensie

1D/2D

Boek

Kaartapplicatie

Schaalniveau

Gemeente/regio

Dynamiek

Statisch

Externe link naar de tool

https://www.ondertwente.nl/#/bodematlas/

Externe link naar de tool