Toelichting

De Atlas Leefomgeving biedt toegankelijke informatie over de kwaliteit van uw leefomgeving. Het is een geordende verzameling van milieu- en gezondheidsinformatie, zowel tekstueel als in kaartmateriaal. In de kaarten is vaak tot op buurtniveau in te zoomen om een goed beeld te krijgen van de situatie in uw eigen omgeving. Via de atlas is informatie ontsloten over: bodem, bouw, erfgoed, geluid, gezondheid, licht, lucht, natuur, ruimte en veiligheid, vrijetijd en water.

Atlas Leefomgeving, Bodemdaling in Nederland.( https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten?config=3ef897de-127f-471a-959b-93b7597de188&activateOnStart=layercollection&gm-x=155438.5993421162&gm-y=479995.62069105834&gm-z=5&gm-b=1544180834512,true,1;1552982649456,true,0.8)
Doel

Toegankelijk informatie aanbieden over de leefomgeving via kaartmateriaal.

Eigenaar

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Opgaven

Bodemkwaliteitzorg | Circulaire economie | Energievoorziening | Gezonde slimme stad | Grondstoffen | Klimaatverandering | Landbouw en voedsel | Landelijk gebied | Mobiliteit en transport | Water

Dimensie

2D

Type tool

Kaartapplicatie

Schaalniveau

Gemeente/regio

Dynamiek

Statisch

Externe link naar de tool

https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten

Voorbeeldprojecten