Toelichting

Met een storymap kun je gemakkelijk digitaal kaartmateriaal verwerken in een verhaal. Een storymap is webbased en kan hierdoor eenvoudig worden gedeeld via het internet (via een webpage). Er zijn verschillende soorten storymaps (templates). StoryMap Tour is geschikt om een rondleiding door een bepaald gebied te tonen. In StoryMap Series kun je met tabbladen navigeren langs meerdere kaarten. Met StoryMap Swipe kun je twee kaarten eenvoudig met elkaar vergelijken.

Voorbeeld van een storymap. Aandacht voor bodemdaling vanuit de ondergrond (https://geodesk.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=89ea17fbe6d241528c2ec4757d1e56e4)
Doel

Op een interactieve wijze informatie overbrengen over een project.

Eigenaar

Environmental Systems Research Institute (ESRI)

Opgaven

Storymaps kunnen gebruikt worden voor elke opgave met ruimtelijk aspect. In ieder geval: Bodemkwaliteitzorg | Circulaire economie | Energievoorziening | Gezonde slimme stad | Grondstoffen| Klimaatverandering | Landbouw en voedsel | Landelijk gebied | Mobiliteit en transport | Water

Dimensie

2D/3D

Type tool

Software

Schaalniveau

Straat/wijk/gemeente/regio

Dynamiek

Statisch

Externe link naar de tool

https://storymaps.arcgis.com/l/

Voorbeeldprojecten

Regionale Adaptatie Strategie Rijk van Maas en Waal

Door klimaatverandering is het waarschijnlijk dat het ook in de regio Rijk van Maas en Waal vaker te nat, te droog en te heet zal gaan worden. Deze ArcGIS storymap gebruikt materiaal van de Klimaateffectatlas.

Basisregistratie Ondergrond

De BRO legt haar twee tranches uit met behulp van een interactieve storymap.