3D Conceptual site model

Toelichting

Met een 3D Conceptual Site Model (CSM) kan een schematische weergave van de ondergrondse situatie gemaakt worden. Het is een soort Building Information Modeling (BIM) voor de ondergrond: systeemgericht informatiemanagement en visualisatie van ondergrondse objecten zoals boringen, peilbuizen, bodemopbouw, verontreinigingspluimen, funderingen, saneringsmaatregelen, kabels en leidingen. Ook relevante bovengrondse objecten als gebouwen, wegen, lichtmasten en bomen worden toegevoegd aan het model en geven op die manier context.

Doel

Schematische weergave voor de ondergrondse situatie

Eigenaar

TAUW

Opgaven

Bodemkwaliteitzorg | Circulaire economie | Energievoorziening | Gezonde slimme stad | Grondstoffen | Klimaatverandering | Landbouw en voedsel | Landelijk gebied | Mobiliteit en transport | Water

Dimensie

3D

Type tool

Software

Schaalniveau

Straat/wijk

Dynamiek

Dynamisch

Externe link naar de tool

https://www.tauw.nl/toepassingen-en-tools/3d-conceptual-site-model.html#demo

Voorbeeldprojecten

Deventer

De binnenstad van Deventer is druk, inclusief de ondergrond. Bekijk het modelvoorbeeld voor de stad.