Toelichting

3D cityplanner is een programma waarmee een digitaal model van een (stedelijk) gebied en de ondergrond gemaakt kan worden. Het bevat reeds basisdata zoals gebouwen, bomen, bestemmingsplan, hoogtekaarten en BGT data die gebruikt kunnen worden. Met de tekentool kunt u een gebied inkaderen en bestaande gebouwen analyseren en nieuwe gebouwen of functies invoeren. De ingevoerde scenario’s kunnen gemakkelijk worden doorgerekend op financiële, ruimtelijke en duurzaamheidseffecten. Hiermee kunnen online rapporten gecreëerd worden, welke vervolgens gedeeld kunnen worden met alle stakeholders.

De stappen voor het gebruik zijn als volgt:

  1. selecteer data en voeg data uit de database zoals gebouwen, bomen en bestemmingsplannen.
  2. starten met tekenen: deze tool beschikt over een standaard uitgebreide database waarmee een gebied ingevuld kan worden en effect berekend.
  3. het projectgebied tekenen: inkaderen van het plangebied, analyseren van gebouwen en functies invoeren.
  4. doorrekenen en rapporteren: rekenen op financiele, ruimtelijke en duurzaamheidseffecten. Delen van het resultaat met stakeholders is vervolgens mogelijk.
  5. Controleer je StoryMap op problemen.
  6. Review, verfijn en versimple: Review je StoryMap, en laat een collega meekijken. Wat kan eenvoudiger? Wat kan duidelijker?
  7. Deel je StoryMap: Deel je StoryMap met je publiek en maak reclame.
Screenshot van de 3D city planner tool (https://3dcityplanner.com/images/datalayers.jpg)
Doel

Gebiedsontwikkeling, tekenen en rekenen in de browser.

Eigenaar

StrateGis Groep BV

Opgaven

Bodemkwaliteitzorg | Circulaire economie | Energievoorziening | Gezonde slimme stad | Grondstoffen | Klimaatverandering | Landelijk gebied | Mobiliteit en transport | Water

Dimensie

3D

Type tool

Software

Schaalniveau

Straat/wijk

Dynamiek

Dynamisch

Externe link naar de tool

https://3dcityplanner.com/

Voorbeeldprojecten

Bezuidenhout

Den Haag ontwikkelde samen met Strategis de 3D City planner tool voor leefbare groei. Een nieuwe woontoren bouwen? Zet ’m eerst even in de nieuwe applicatie van het wijkberaad Bezuidenhout. Dan zie je meteen hoeveel scholen, parkeerplaatsen en speelplekken erbij moeten komen om de wijk leefbaar te houden.