Provenciale GIS Viewers

Toelichting

Verschillende instanties (zoals provincies en Omgevingsdiensten) hebben online kaartviewers waarop verschillende bodem en ondergronddata te raadplegen zijn. Deze viewers kunnen mogelijk inspiratie bieden voor het visualiseren van uw bodem en ondergrondgegevens.
Verschillende voorbeelden zijn:

Provenciale GIS kaart: Friesland (https://fryslan.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=913ffee88faa4978b65b0fdbd07a4177&extent=120990,533762,221778,617075,28992)
Doel

Kaartmateriaal online delen

Eigenaar

Provincies; diverse

Opgaven

Bodemkwaliteitzorg | Circulaire economie | Energievoorziening | Gezonde slimme stad | Grondstoffen | Klimaatverandering | Landbouw en voedsel | Landelijk gebied | Mobiliteit en transport | Water

Dimensie

2D

Type tool

Kaartapplicatie

Schaalniveau

Gemeente/regio

Dynamiek

Statisch