PDOK

Toelichting

De Publieke Dienstverlening Op de Kaart ( PDOK ) is een platform voor geodata van Nederlandse overheden. Het omvat een verzameling van geodata die overheidsorganisaties openbaar beschikbaar willen stellen. Het zijn actuele en betrouwbare gegevens voor zowel de publieke als private sector. De datasets zijn te zien via een PDOK-viewer en benaderbaar als webservices, downloads en linked data. Daarnaast vind je bij PDOK inspirerende voorbeelden met de mogelijkheden van de geodatasets.

TOP 10 PDOK (https://www.pdok.nl/top10)
Doel

Het beschikbaar stellen van geodata van overheidsorganisaties

Eigenaar

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Opgaven

Bodemkwaliteitzorg | Circulaire economie | Energievoorziening | Gezonde slimme stad | Grondstoffen | Klimaatverandering | Landbouw en voedsel | Landelijk gebied | Mobiliteit en transport | Water

Dimensie

2D / 3D

Type tool

Kaartapplicatie en dataportaal

Schaalniveau

Straat/wijk/gemeente/regio

Dynamiek

Statisch

Externe link naar de tool

https://www.pdok.nl/viewer/

Groene Daken kansenkaart ontwikkeld met behulp van PDOK assets (https://www.pdok.nl/documents/1901824/0/groene+daken+2.png/76b5f095-3c86-2496-2e64-011ef5e29080?t=1598357947197)
Hoge resolutie luchtfoto's (https://www.pdok.nl/-/nieuw-nu-ook-hoge-resolutie-luchtfoto-2021-bij-pdok?redirect=%2Fnieuws)
Strooikaart van Rijkswaterstaat gemaakt met behulp van PDOK (https://www.pdok.nl/-/strooikaart)