Uitwerkingsfase

In de initiatiefase is er draagvlak gecreëerd voor het maken van een visualisatie, er is een (grof) idee wat er van de visualisatie wordt verwacht en hoe je het ongeveer wilt gaan aanpakken: de fase van uitwerken kan beginnen. De uitwerkingsfase start met een nadere uitwerking van de “wat en hoe-vraag”. Dit betreft een nadere specificatie van het doel (eindbeeld van eindproduct) en een procesplan met hoe het traject wordt ingevuld. Als de organisatie van het traject is ingevuld, dan wordt – veelal in een aantal stappen – de feitelijke visualisatie verder uitgewerkt tot een uiteindelijk eindproduct. Je werkt dus van een functioneel ontwerp naar een definitief ontwerp.

Houdt rekening met deze tips en leerpunten

  • Het is teamwerk. Zorg voor een team waarin iemand duidelijk verantwoordelijk is voor het proces (het aanspreekpunt) aangevuld met de inhoudelijke specialisten en ontwerper(s). Organiseer de afstemming met toekomstige gebruikers, gebruik ook hun gebiedskennis.
  • De toolbox kan helpen om keuzes te maken welke (hulp)middelen er ingezet kunnen worden. Er zijn nog meer instrumenten die behulpzaam zijn rond duurzaam gebruik van de ondergrond, bodem(beheer), klimaatadaptatie, stedelijke (her)ontwikkeling, waterbeheer en gebiedsontwikkeling. Zie hiervoor ook de website Bodemvizier.
  • Een traject hoeft doorgaans niet meer dan een paar maanden te duren afhankelijk van de wensen en eisen aan de visualisatie.
  • Werk van grof naar fijn. Dan zijn er mogelijkheden genoeg om bij te sturen, gaandeweg zul je namelijk pas echt ontdekken of iets werkt of niet.
  • Bepaal welke data nodig en beschikbaar zijn. En wat de betrouwbaarheid ervan is. Voor veel vraagstukken is voldoende open source data beschikbaar. Informatie hierover kun je onder andere vinden op de site van de BRO. Op verschillende andere sites van lokale tot landelijke overheden is ook informatie te vinden over de boven- en ondergrond, die gebruikt kan worden voor het maken van visualisaties. Voor een complex 3-4D visualisatie en/of een gedetailleerd ontwerp is projectspecifieke data nodig. Voor visualisaties waarin je bijvoorbeeld een concept over wil brengen is mogelijk nauwelijks data nodig.
  • Ook voor data geldt: werk van grof naar fijn. Het te snel en te gedetailleerd naar data kijken kan leiden tot vastlopen van het proces, doordat niet alle stakeholders mee kunnen komen op hetzelfde detailniveau. Bovendien kan het zoeken van (te) gedetailleerde data tegenvallen en heeft dan negatieve invloed op de planning.