Toolbox

De ondergrond is essentieel bij de aanpak van maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie, of verduurzaming van de stedelijke omgeving. Aan de andere kant is de ondergrond aan het zicht onttrokken en is het niet altijd eenvoudig om een beeld te vormen van hetgeen zich in de ondergrond bevindt. Een visualisatie van de ondergrond biedt inzicht in de eigenschappen en processen die zich onder het maaiveld afspelen en van belang zijn bij het maken van ruimtelijke keuzes. 

Binnen het project Ondergrond InZicht is een uiteenzetting gemaakt van beschikbare ondergrondvisualisaties. De verschillende visualisaties zijn ondergebracht in een toolbox en bevat achtergronddocumenten, kaarten, 3D- en 4D -modellen. De toolbox is een verzameling van tools en instrumenten voor het maken van ondergrondvisualisaties en heeft als doel om de keuze voor een bepaalde ondergrondvisualisatie te ondersteunen. De toolbox is niet volledig, maar geeft een goed overzicht in de mogelijkheden. De ondergrondvisualisatie is niet een doel op zich, maar een middel om keuzes te maken in de strijd tegen uiteenlopende maatschappelijke opgaven. Als u een tool of instrument mist in de toolbox kunt u dit aan ons doorgeven: ondergrondInZicht@deltares.nl.