Kennisbank: Omgevingswet algemeen

 Omgevingswet algemeen

Met de Omgevingswet wil de wetgever de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. In totaal worden 26 wetten samengevoegd tot een overkoepelende wet die moet zorgdragen voor een beter afgestemd beheer en gebruik van de fysieke leefomgeving tegen het licht van de huidige maatschappelijke opgaven. Deze transitie betreft een van de grootste politieke aanpassingen op het gebied van wet- en regelgeving. Op deze pagina is daarom relevante documentatie verzameld die bij de implementatie van de Omgevingswet kan worden ingezet.

Voorbeeldteksten over bodem in omgevingsvisie provincie Overijssel

 14 views 15 maart 2021 Elza van der Meer 0

[2018] Samen leren (Rijkswaterstaat)

 18 views 30 augustus 2019 Daniël Rits 0

[2019] Spiekbriefje omgevingsvisie (VNG)

 26 views 30 augustus 2019 Daniël Rits 0

[2019] Casco Omgevingsplan (met staalkaarten) (VNG)

 61 views 30 augustus 2019 Daniël Rits 0

[2017] Integrale omgevingsvisie met water (Erasmusuniversiteit)

 27 views 30 augustus 2019 Daniël Rits 0

[2016] Ondergrond - Kansen voor Noord-Holland (SER Noord Nederland)

 21 views 30 augustus 2019 Daniël Rits 0

Congresbundel Nationale Dag Omgevingswet [VVM, 2018]

 17 views 29 augustus 2019 Daniël Rits 0

Nationale omgevingsvisie (NOVI) [Ministerie van I&W, 2017]

 19 views 23 augustus 2019 Daniël Rits 0

Invoeringswet

 6 views 29 augustus 2019 Daniël Rits 0

Omgevingswet samenhang, participatie en vertrouwen

 16 views 29 augustus 2019 Daniël Rits 0

Factsheet Omgevingsvisie

 10 views 29 augustus 2019 Daniël Rits 0

AMvB's in vogelvlucht

 6 views 29 augustus 2019 Daniël Rits 0

Omgevingsbesluit

 3 views 29 augustus 2019 Daniël Rits 0

Besluit Kwaliteit Leefomgeving

 5 views 29 augustus 2019 Daniël Rits 0

Besluit Bouwwerken Leefomgeving

 5 views 29 augustus 2019 Daniël Rits 0

Besluit Activiteiten Leefomgeving

 9 views 29 augustus 2019 Daniël Rits 0

Omgevingswet in thema's

 6 views 29 augustus 2019 Daniël Rits 0

Bundeling regels leefomgeving

 20 views 29 augustus 2019 Joost de Jong 0

FAQ's aanvullingswet Bodem

 80 views 29 augustus 2019 Joost de Jong 0

Wet en regelgeving Omgevingswet

 11 views 29 augustus 2019 Joost de Jong 0