Kennisbank: Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Sinds de industrialisatie heeft de mensheid in ongeëvenaarde snelheid broeikasgassen aan de atmosfeer gevoegd, waardoor we een steeds grotere invloed op het klimaatsysteem uitoefenen. Door de toenemende trend van uitstoot van fossiele brandstoffen blijft er meer energie gevangen in de aardse atmosfeer met alle gevolgen van dien. Hoewel het debat vaak gaat over een stijgende zeespiegel, speelt klimaatverandering op meerdere vlakken en schalen. Zo is er een toenemende kans op overstromingen, wateroverlast, droogte en hittestress. De ernst van klimaatverandering wordt steeds duidelijker en daarmee ook de urgentie om ons ertegen te wapenen. Veel van de gevolgen van klimaatverandering hebben direct of indirect gevolgen op het bodem- en watersysteem. In geval van klimaatadaptatie zal derhalve snel naar de ondergrond moeten worden gekeken. Maatregelen tegen wateroverlast zijn het meest effectief als daarin de ondergrond centraal staat. Op deze pagina verzamelen we informatie dat ingaat op dit onderwerp, de relatie met de ondergrond en de wijze van verwerking in het instrumentarium van de Omgevingswet.

Klimaatverandering en de bodem

 63 views 5 augustus 2019 Daniël Rits 0

[2013] Succesfactoren voor klimaatadaptatie (RIVM)

 20 views 5 augustus 2019 SDDI 1

[2018] Bodemdaling en droogte (Deltares)

 19 views 5 augustus 2019 SDDI 0

[2018] Voorbeeldenboek klimaatadaptatie (LievenseCSO)

 16 views 5 augustus 2019 SDDI 0

[2016] Ondergrond - Kansen voor Noord-Holland (SER Noord Nederland)

 21 views 30 augustus 2019 Daniël Rits 0

[2014] Klimaat, natuur en landbouw (Kennis voor klimaat)

 33 views 23 september 2019 Daniël Rits 0