Kennisbank: Handreikingen en afwegingskaders

Handreikingen en afwegingskaders

Uit de vele gesprekken in de regio’s komt één aspect duidelijk naar voren. Iedereen is op zoek naar handreikingen en afwegingskader. ‘Hoe kunnen de voorgenomen maatregelen optimaal worden afgewogen in het belang van de vele kwaliteiten van de bodem?’ is een veel gehoorde vraag. Dat gaat dus verder dan alleen een afweging in het belang van chemische bodemkwaliteit. Er zijn diverse ontwikkelingen gaande om afwegingskaders te ontwikkelen. Voortgang is dit proces wordt bijgehouden op deze pagina. Naast afwegingskaders stellen veel gemeenten het op prijs om aan de hand van voorbeelden een start te maken bij de invulling van het instrumentarium van de Omgevingswet. Ook hier zijn volop ontwikkelingen, denk aan de staalkaarten die voor diverse thema’s zijn opgeteld om te hanteren bij de invulling van het omgevingsplan.

[2010] Bodem, een stevige basis (Oranjewoud)

 35 views 29 augustus 2019 Daniël Rits 0

[2013] Slimme regie op de ondergrond (COB)

 22 views 29 augustus 2019 Daniël Rits 0

[2018] Nederlandse steden en hun ondergrond (WENR / GrondRR)

 34 views 30 augustus 2019 Daniël Rits 0

[2010] Rijksvisie ondergrond (Ministerie van VROM)

 11 views 30 augustus 2019 Daniël Rits 0

[2019] Casco Omgevingsplan (met staalkaarten) (VNG)

 61 views 30 augustus 2019 Daniël Rits 0

[2018] Samen leren (Rijkswaterstaat)

 18 views 30 augustus 2019 Daniël Rits 0

[2017] Integrale omgevingsvisie met water (Erasmusuniversiteit)

 27 views 30 augustus 2019 Daniël Rits 0

[2019] Spiekbriefje omgevingsvisie (VNG)

 26 views 30 augustus 2019 Daniël Rits 0

[2016] Ondergrond - Kansen voor Noord-Holland (SER Noord Nederland)

 21 views 30 augustus 2019 Daniël Rits 0

Voorbeelden Omgevingsvisies

 54 views 30 augustus 2019 Daniël Rits 0

[2013] Bodemstructuur en grondwater (STOWA)

 17 views 23 september 2019 Daniël Rits 0

[2019] Grondwater in de Omgevingsvisie (samenwerkende overheden)

 17 views 23 september 2019 Daniël Rits 0

[2018] Wegwijzers voor grondwater in de omgevingsvisie (UP)

 32 views 23 september 2019 Daniël Rits 0

[2014] Klimaat, natuur en landbouw (Kennis voor klimaat)

 33 views 23 september 2019 Daniël Rits 0

[2019 ] Omgevingswet, energie en water - Een complete checklist (PWN)

 44 views 26 september 2019 Daniël Rits 0