Kennisbank: Grondwater

Grondwater

Grondwater heeft een belangrijke verbindende rol binnen het bodem- en watersysteem en de vele maatschappelijke opgaven die daarin samen komen. Het gaat om lokale én bovenlokale belangen, zoals water, voedsel, klimaatadaptatie, draagvermogen, energie en landgebruik. Een verbindende, maar vaak ook onzichtbare rol. Ondanks dat formeel gezien de provincie aan de lat staat voor grondwaterkwaliteit, is het ook voor gemeenten van belang om het gesprek aan te gaan met provincie en waterschappen. De gemeente is namelijk primair verantwoordelijk voor de inrichting van het fysieke domein en grondwater is onderdeel van dit domein. Informatie over grondwater (zoals bijvoorbeeld hoe het gebiedsgericht grondwaterbeheer kan worden vormgegeven onder de Omgevingswet) is terug te vinden op deze pagina.

FAQ's aanvullingswet Bodem

 80 views 29 augustus 2019 Joost de Jong 0

[2017] Integrale omgevingsvisie met water (Erasmusuniversiteit)

 27 views 30 augustus 2019 Daniël Rits 0

[2013] Bodemstructuur en grondwater (STOWA)

 17 views 23 september 2019 Daniël Rits 0

[2019] Grondwater in de Omgevingsvisie (samenwerkende overheden)

 17 views 23 september 2019 Daniël Rits 0

[2018] Wegwijzers voor grondwater in de omgevingsvisie (UP)

 32 views 23 september 2019 Daniël Rits 0

[2014] Klimaat, natuur en landbouw (Kennis voor klimaat)

 33 views 23 september 2019 Daniël Rits 0

[2019 ] Omgevingswet, energie en water - Een complete checklist (PWN)

 44 views 26 september 2019 Daniël Rits 0