Voedselbossen

Doel

Het doel van de bouwsteen Voedselbossen is om ondersteuning te bieden bij het stellen van regels door gemeenten in het Omgevingsplan.
Alleen voedselbossen die voldoen aan de volgende definitie vallen onder deze bouwsteen:

Een door mensen ontworpen productief ecosysteem naar het voorbeeld van een natuurlijk bos, met een hoge diversiteit aan meerjarige en/of houtige soorten, waarvan delen (vruchten, zaden, bladeren, stengels ed.) voor de mens als voedsel dienen. Met aanwezigheid van:

  • een kruinlaag van hogere bomen;
  • minimaal 3 van de andere niches of vegetatielagen van respectivelijk lagere bomen, struiken, kruiden, bodembedekkers, ondergrondse gewassen en klimplanten;
  • een rijk bosbodemleven;

Een voedselbos heeft een robuuste omvang, dit wil zeggen: een oppervlakte van minimaal 0,5 hectare in een ecologisch rijke omgeving. In een ernstig verarmde omgeving is een minimale oppervlakte tot 20 hectare vereist.

Netwerk

We maken gebruik van het UP kennisproject voedselbossen netwerk en het Green deal voedselbossen netwerk waarin de rijksoverheid, provincies en waterschappen zijn vertegenwoordigd.

Beeld: luchtfoto van Voedselbos Ketelbroek

Contactpersoon

Josephine Paulussen
jpaulussen@haarlem.nl

De filosofie van de Omgevingswet

Met deze bouwsteen geven we invulling aan het concept van de  uitnodigingsplanologie.

De maatschappelijke opgave

De maatschappelijke opgave

We werken in deze bouwsteen aan een circulaire, duurzame en klimaatadaptieve maatschappij.

Het natuurlijk systeem van de bodem

Het natuurlijke bodemsysteem

We werken in deze bouwsteen actief aan het ontwikkelen van een vitale, gezonde bodem met een hoog water- en CO2 bindend vermogen.